Awitaksen tarina

Olen perustanut Awitaksen halusta auttaa asiakasta kokonaisvaltaisesti voimaantumaan, sekä kehittämään luontaisia kyvykkyyksiään niin henkilökohtaisessa elämässään kuin työelämässä. Taustalla yritysvisiooni on se, että olen lapsesta saakka ollut kiinnostunut ihmisen mielen ja ajattelun rakenteista, sekä ihmisten erilaisuudesta ja ihmissuhteista. En lakkaa koskaan ihmettelemästä ihmisen mielen luovaa kykyä sopeutua, eheytyä ja uudistua mitä erikoisimmin keinoin haastavissa elämän tilanteissa. Siksi Awitaksen palveluiden keskiössä on aina ollut luontaisesti ihminen ja hänen kokonaisvaltaiset voimavaransa ja tarpeensa, sekä niiden pitkäjänteinen kehittäminen arjessa.  Kun määräaikainen työsuhteeni päättyi joulukuussa 1996, päätin toteuttaa yhden suurimmista unelmistani. Päätin perustaa kokonaisvaltaisia hyvinvointipalveluita tuottavan yrityksen.

Päätöksen tehtyäni kaikki yrityksen perustamiseen liittyvät toimenpiteet tapahtuivat todella nopeasti ja vaivattomasti. Koska olin suorittanut pitkän esimies- ja yrittäjäkoulutuksen, työvoimatoimisto tuki EU-varoin innovatiivista yritysideaani (TYKY -toiminnan strateginen kehittäminen yrityksissä), sekä silloinen KERA (nykyisin Finnvera) oli samanaikaisesti käynnistänyt EU-varoin kehityshankkeen tukeakseen innovatiivisia naisyrittäjiä heidän yrittäjyytensä alkutaipaleella.  Tämän huokean yrityslainan turvin käynnistin AWITAS – toiminnan helmikuun alusta 1997.

Huomasin olevani reilun kuukauden sisällä täyspäiväinen yrittäjä, jonka toimialueena oli koko Suomi. Reissasin Varsinais-Suomesta käsin koko Suomen alueella kehittämässä terveysliikuntapalveluita. Awitaksen ydinpalveluita olivat niin työikäisille yksityisasiakkaille kuin yritysten henkilöstölle suunnatut työkykyä ylläpitävät palvelut ja personal training -palvelut. Enpä olisi voinut saada parempaa starttia ja mainosta yritykselleni, sillä sain lisäksi heti palvelutoiminnan aloitettuani upean mediapestin, ja siten valtakunnallisen mediajulkisuuden viikkolehdessä, A-lehtien Kodin kuvalehdessä, jossa toimin toimittajien omavalmentajana vuosien 1997-1998 ajan. Lukijat seurasivat tätä ”Rapakunto remonttiin” -nimellä kulkevaa innovatiivista terveysliikuntaprojektia ympäri Suomea. Rapakuntoremontti sai merkittävää huomiota ja palautetta lehden lukijoilta, sekä yhteistyöverkostoltani. Aloinkin kehittää EU-varoin tuettuja valtakunnallisia TYKY-toimintahankkeita Suomessa. Samalla toimin Suomen liikuntaseurat ry:n terveysliikuntapalveluiden vastuukehittäjänä ja ohjaajakouluttajana koko Suomen tasolla. En voi kuin pyhästi kiittää kaikkia niitä ihmisiä, jotka tukivat tällä tavoin yritystoimintani käynnistymistä. Awitas vakiinnutti asemaansa TYKY- ja terveysliikuntapalveluiden tuottajana, sekä myöhemmin TYKY -toimintojen kehittäjänä yrityksissä koko Suomen tasolla.

TYKY- ja työhyvinvointipalveluiden kehittäjänä huomasin varsin pian, että yhteistyötaidot työtiimeissä ja organisaatioiden toimintayksiköissä kangertelivat isojen muutosten kohdatessa yritystä. Koska olin kouluttautunut tiimi- ja vuorovaikutustaitojen valmentajaksi, sekä kokenut itse monia karikkoja yhteistyössä moniammatillisissa asiantuntijatiimeissä, heräsi kiinnostukseni syventää osaamiseni vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoissa. Niinpä hakeuduin opiskelemaan ensin ratkaisu- ja voimavarakeskeiseksi psykoterapeutiksi ja sitten kognitiiviseksi työnohjaajaksi ja prosessikonsultiksi (HR). Opiskelut avasivat Awitakselle nopeasti uuden toimialueen työelämän tutkivana kehittäjänä, työnohjaajana, valmentajana ja sovittelijana. Yritysten muutosvalmennusten ja prosessikonsultaatioiden lisääntyessä, sekä psykoterapiavastaanoton täyttyessä asiakkaista pääkaupunkiseudulla, päätin muuttaa yritykseni ja itseni Helsinkiin vuonna 2009 ja siirtyä samalla tuottamaan kokopäiväisesti terapia- ja työelämätaitoja kehittäviä palveluita nyt pääkaupungista käsin suuntautuen kuitenkin edelleen ympäri Suomea.

Kun katson nyt 20 vuotta taaksepäin yritystaipalettani, havahdun siihen, että kaikella on ollut oma tarkoituksellinen aikansa ja paikkansa. Awitas yrityksenä on vuosien varrella kehittynyt luontaisesti työkykyä ylläpitävien (TYKY) palveluiden tuottajasta kokonaisvaltaisen (työ)hyvinvoinnin ja työelämätaitojen tutkivaksi kehittäjäksi, joka auttaa niin yksilöasiakkaita vastaanotolla kuin yrityksen johtoa ja esimiehiä luotsaamaan henkilöstönsä tai työtiiminsä menestyksekkäästi maalin muutostilanteissa. Vahvuutenani onkin huippuunsa kehittynyt luontainen tapa arvioida ja tutkia ihmisen mieltä, työkykyä, yhteistyö- ja työelämätaitoja. Asiakasta rohkeasti sparraavan ja kannustavan valmennuksen avulla minulle on kehittynyt vahva kyky ja taito auttaa asiakkaita itse nostamaan esiin luontaiset kyvykkyytensä ja toimia voittoisasti niin henkilökohtaisessa elämässään, kuin työelämässä.

Opiskellessani kansainvälistä psykoterapian maisteritutkintoani Bristolin yliopistossa Englannissa saatoin pitkäaikaisen kehitystyöni päätökseen. Kehitin TRPP eli tietoisen tunneälyä hyödyntävän itsensä johtamisen valmennus- ja terapiaprosessin, jota hyödynnän nykyisin niin yritysvalmennuksissa, kuin vastaanottotyössä terapia-asiakkaideni kanssa.  Lämpimästi tervetuloa palveluideni pariin!

< Takaisin Yritys-sivulle