Awitas

Awitas on luontaisen kasvun ja johtajuuden sekä työelämätaitojen valmentamo. Se tarjoaa asiantuntemustaan asiakkaille, jotka haluavat kehittää kokonaisvaltaisesti ja ratkaisukeskeisesti itseään, (työ)hyvinvointiaan, osaamistaan sekä henkilöstö- ja työelämätaitoja modernilla ja luotettavalla tavalla.

Awitas auttaa yli kahdenkymmenen vuoden (perustettu 1997) monialaisella työkokemuksellaan niin yksityisasiakasta vastaanotolla kuin yrityksen johtoa ja esimiehiä luotsaamaan henkilöstöään tai työtiimejään erilaisissa muutostilanteissa menestyksekkäästi maalin.  Keinoina tähän ovat, mm. Awitas palveluihin sisällytettävät tutkittuun tietoon perustuvat innovatiiviset ja konkreettiset työkalut- ja -prosessit, joiden avulla asiakas itse oivaltaa ja oppii ratkaisemaan, kehittämään ja sanoittamaan niin henkilökohtaista elämäänsä kuin organisaatiota koskettavia muutos- tai kehitystilanteita.

Awitas on kehittänyt kansainvälisen tutkimustuloksen pohjalta innovatiivisen valmennusmenetelmän  TRPP®  eli  luontaisen itsensä johtamisen valmennus- ja terapiaprosessin, jota hyödynnetään niin yritys- ja uravalmennuksissa kuin vastaanottotyössä terapia-asiakkaiden kanssa.

Lue myös Awitaksen tarina.

Visio

Awitaksen tarkoituksena on osaltaan olla rakentamassa tuottamillaan palveluilla inhimillisempää ja monimuotoisempaa yhteiskuntaa, sekä välittää laajempaa ja kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä ihmismielen ja -ajattelun, ihmissuhteiden ja modernien työelämätaitojen moniulotteisesta maailmasta.

Arvot

Tutkittua tieto, ihmisen luontaista vahvuutta ja inhimillisyyttä sekä viisasta arjen realismia kunnioittavat arvot toimivat työ- kompassina:

Asiakas on aina oman elämänsä ja työnsä asiantuntija. Lähtökohtana työskentelyssä asiantuntijana on aina asiakkaan tarpeiden, tavoitteiden, arvojen ja toimintakulttuurin kunnioittaminen sekä ehdoton luottamuksellisuus.

Työskentelyä viitoittavat myös ratkaisukeskeisyyden, toivon johtamisen, sekä syvyys- ja positiivisen psykologian viitekehykset. Näihin viitekehyksiin kuuluvat, mm. asiakkaan toiveikkuuden vahvistaminen sekä edistyksen huomioiminen ja seuranta.

Palveluissa käytetään hyväksi todistettuja työelämätaitojen osaamista ja kokonaisvaltaisen (työ)hyvinvoinnin arviointimittareita ja analyysimenetelmiä sekä yhteistyökumppanit verkostoja onnistuneiden työtulosten varmistamiseksi.