Awitas

Perustamani yritys Awitas on luontaisen kasvun ja johtajuuden sekä työelämätaitojen valmentamo. Se tarjoaa asiantuntemustaan asiakkaille, jotka haluavat kehittää kokonaisvaltaisesti ja ratkaisukeskeisesti itseään, (työ)hyvinvointiaan, osaamistaan sekä henkilöstö- ja työelämätaitoja modernilla ja luotettavalla tavalla.

Awitas auttaa yli kahdenkymmenen vuoden (perustettu 1997) monialaisella työkokemuksellaan niin yksityisasiakasta vastaanotolla kuin yrityksen johtoa ja esimiehiä luotsaamaan henkilöstöään tai työtiimejään erilaisissa muutostilanteissa menestyksekkäästi maalin.  Keinoina tähän ovat, mm. Awitas palveluihin sisällytettävät tutkittuun tietoon perustuvat innovatiiviset ja konkreettiset työkalut- ja -prosessit, joiden avulla asiakas itse oivaltaa ja oppii ratkaisemaan, kehittämään ja sanoittamaan niin henkilökohtaista elämäänsä kuin organisaatiota koskettavia muutos- tai kehitystilanteita.

Uusimpana innovatiivisena valmennusmenetelmänä on TRPP®  eli  luontaisen itsensä johtamisen ratkaisukeskeinen valmennus- ja terapiaprosessi, jonka kehitin ja hyväksi totesin Awitaksen kansainvälisen tutkimustyön tuloksena. Valmennusprosessia hyödynnän nykyisin niin yritys- ja uravalmennuksissa kuin vastaanottotyössä terapia-asiakkaideni kanssa.

Lue myös Awitaksen tarina.

Visio

Awitaksen tarkoituksena on osaltaan olla rakentamassa tuottamillaan palveluillaan inhimillisempää ja monimuotoisempaa yhteiskuntaa, sekä välittää laajempaa ja kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä ihmismielen ja -ajattelun, ihmissuhteiden ja tulevaisuuden työelämätaitojen moniulotteisesta maailmasta.

Arvot

Tutkittua tietoa, ihmisen luontaista vahvuutta ja inhimillisyyttä sekä viisasta arjen realismia kunnioittavat arvot toimivat työni kompassina:

Asiakas on aina oman elämänsä ja työnsä asiantuntija. Lähtökohtani työskentelyssä asiantuntijana on aina asiakkaan tarpeiden, tavoitteiden, arvojen ja toimintakulttuurin kunnioittaminen sekä ehdoton luottamuksellisuus.

Työskentelyäni viitoittavat myös ratkaisukeskeisyyden, toivon johtamisen, sekä syvyys- ja positiivisen psykologian viitekehykset. Näihin viitekehyksiin kuuluvat, mm. asiakkaan toiveikkuuden vahvistaminen sekä edistyksen huomioiminen ja seuranta.

Palveluissani käytän hyväksi todistettuja työelämätaitojen ja kokonaisvaltaisen (työ)hyvinvoinnin arviointimittareita ja analyysimenetelmiä sekä yhteistyökumppanit verkostoani onnistuneiden työtulosten varmistamiseksi.