Yrityksille & yhteisöille

Muutokset yhteiskunnassa ja organisaation rakenteissa ja toimintatavoissa haastavat johdon, esimiehet ja työntekijät muuttamaan totuttuja työkäytänteitään ja ajattelumallejaan. Siksi muutos koetaan usein uhkana. Samalla se voi olla kuitenkin organisaation henkilöstölle suuri mahdollisuus luontaiseen kasvuun, uudistua ja nostaa esiin osaamisen ydinvahvuudet voimavaroiksi ja luovaksi työresurssisiksi koko työtiimin tai organisaation käyttöön, joilla mahdollistetaan voittoisa toimintakulttuuri organisaatiossa.

Awitas auttaa yli kahdenkymmenen vuoden vahvalla työkokemuksella yrityksen johtoa ja esimiehiä johtamaan henkilöstöään tai työtiimejään muutoksessa voittoisasti maalin. Sisällytän palveluihini hyväksi todettuja ratkaisukeskeisiä, dialogiin pohjautuvia sekä asiakaslähtöisen kehittämisen työmenetelmiä ja -prosesseja, joiden avulla henkilöstö oppii itse nostamaan esiin luontaiset kyvykkyytensä ja ydinosaamisensa, sekä kehittämään ne moderneiksi työelämätaidoiksi ja -palveluiksi. Palkintona on niin kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva ihminen kuin työhönsä sitoutunut henkilöstö, joiden yhteisenä motiivina on saada aikaan tavoiteltu kasvu ja tulos.

Käytössäni ovat hyväksi todetut arviointimenetelmät, joiden avulla selvitetään luotettavasti ja tulosorientoituneesti alkavien muutosvalmennuksien tai -koulutuksien sisältötekijät tai tehdään tarkka kehityshankeselvitys.

Siirry tästä Awitas Blogiin tai » Palveluiden ajanvaraukseen tai » Ota yhteyttä tai » Awitas verkkokauppaan