Psyykkinen valmennus ja Mindskills mp3-harjoitteet

Mindskills -psyykkinen valmennus on tarkoitettu asiakkaille, jotka kärsivät tilannekohtaisesta jännittämisestä niin erilaisissa suoritus- ja työtilanteissa kuin ihmissuhteissa. Nämä tilanteet voivat aiheuttaa ylivirittymistä ja siten alisuoriutumista alle oman osaamisen tason. Olen saanut hyviä tuloksia unettomuuden ja paniikkihäiriöiden hoidossa sekä urheilijoiden psyykkisissä valmennuksissa ja erityisherkkien ihmisten parissa.

Teen psyykkistä valmennusta ratkaisu- ja voimavarakeskeisen psykoterapian sekä syvyys- ja positiivisen psykologian teoreettisista viitekehyksistä käsin. Edellä mainittuihin kehyksiin yhdistän asiakaslähtöisesti kognitiiviset ja toiminnalliset NLP-, Mindfulness-, ja Mindsight -harjoitukset, joiden avulla pystyt omatoimisesti ja turvallisesti jatkamaan säännöllistä harjoitteluasi niin kotona kuin työssä.

Psyykkisessä valmennuksessa ohjaan sinua itse löytämään ja huomaamaan omat olemassa olevat myönteiset voimavarasi, joiden avulla eheytyminen ja omien tavoitteiden ja arvojen mukainen elämä ja toiminta on mahdollista. Työskentely avaa siten uusia tapoja nähdä ja kehittää omia ajatus- ja toimintatapoja, luontaista itsensä johtamisen taitoa, parantaa ongelmanratkaisukykyä sekä lisää itsetuntemusta käsiteltävien asioiden suhteen.

Työ-otteestani

Ihmisen mielen rakenteet, ihmiskäsitysten ja maailmankuvien erilaisuus ja monimuotoisuus, ihmissuhteiden dynamiikat ovat kiinnostaneet minua aina. En lakkaa uteliaasti ihmettelemästä ihmismielen kykyä sopeutua mielettöminkin keinoin vaikeisiin olosuhteisiin, kuten myös ihmisen kykyä alati toipua, uudistua sisäisesti ja luoda uutta. Tutkitusti ihminen ei elä kaaressa, eikä lineaarisesti; vaan elämä on tietoista matkantekemistä sisimpään.

Siksi koen keskeisimmäksi työssäni asiakkaan ja terapeutin välille rakentuvan turvallisen ja inhimillisen luottamussuhteen. Samalla haastan rohkeasti asiakasta kyseenalaistamaan vanhoja toimimattomia tapoja, jotta uutta toimivampaa voi murtua esiin.

Terapeuttina olen asiakkaan rinnalla aktiivinen ja tasavertainen, ja samalla inhimillisen objektiivinen kanssakulkija tällä yhteisellä ja tavoitteellisella terapia- tai valmennusmatkalla; kuunnellen, tukien, rohkaisten, rohkeasti haastaen, ymmärtäen, innostaen, auttaen, ihmetellen, tutkien, jakaen, ja samalla tarjoten monipuolisen ammattitaitoni ja ihmisyyteni mukaan matkaeväiksi terapia- ja valmennusprosesseihin.

Yhteenvetona tutkittu tieto, turvallinen asiakassuhde, luontaista inhimillisyyttä sekä viisasta arjen realismia kunnioittavat arvot toimivat terapiatyöni kompassina.

Suosittelen tutustumista maksuttomasti ladattavaan MP3 Mindfulness -hengitys-kehorentousharjoitukseen. Päivittäin tehtynä tämä harjoitus tutkitusti lisää levollista oloa, keskittymiskykyä sekä pidemmällä aikavälillä ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia arjessa. Mindskills -harjoitteeni (15 minuuttia) löydät täältä.

Vastaanotolleni voit varata aikaa ns. matalankynnyksen periaatteella, johon et tarvitse lähetettä.
Pitkäkestoisempaan psykoterapiaprosessiin sinulla on mahdollisuus hakea KELA-korvausta.

Varaa aika tästä

Takaisin Yksityishenkilöille -sivulle