Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeisessä suuntauksessa korostetaan ja kunnioitetaan asiakkaan ehdotonta auktoriteettia oman elämänsä asiantuntijana. Terapiassa keskustellaan ja prosessoidaan sillä hetkellä sinulle merkityksellisistä teemoista, joihin olet tullut hakemaan apua ja tukea. Terapiatyöskentelyssä ohjaan sinua tunnistamaan omia luontaisia ja sen hetkisiä voimavarojasi, joiden avulla eheytyminen, omien tavoitteiden ja arvojen mukainen elämä ja toiminta on mahdollista.

Etsimme yhdessä sinulle sopivia uusia näkökulmia, teemme ajatteluasi laajentavia ja jäsentäviä muistiinpanoja (toiminnalliset ja TRPP® -työmenetelmät apuna) ja halutessasi mindskills-harjoituksia. Annan sinulle tilanteen mukaan kotitehtäviä, joiden avulla sinulla on mahdollisuus syventää työskentelyäsi ja reflektoida omaa ajatteluasi ja toimintaasi arjessa. Tämän ratkaisukeskeisen toiminnallisen työskentelyn avulla opit uusia tapoja nähdä ja kehittää tietoisemmin omia ajatus- ja toimintatapoja, tunneälyä hyödyntävää sisäistä johtamisen taitoasi sekä ihmissuhteitasi. Tässä työskentelyprosessissa kehität myös ongelmanratkaisutaitojasi sekä lisäät itsetuntemusta käsiteltävien asioiden suhteen.

Työotteestani

Ihmisen mielen rakenteet, ihmiskäsitysten ja maailmankuvien erilaisuus ja monimuotoisuus, ihmissuhteiden dynamiikat ovat kiinnostaneet minua aina. En lakkaa uteliaasti ihmettelemästä ihmismielen kykyä sopeutua mielettöminkin keinoin vaikeisiin olosuhteisiin, kuten myös ihmisen kykyä alati toipua, uudistua sisäisesti ja luoda uutta. Tutkitusti ihminen ei elä kaaressa, eikä lineaarisesti; vaan elämä on tietoista matkantekemistä sisimpään.

Siksi koen keskeisimmäksi työssäni asiakkaan ja terapeutin välille rakentuvan turvallisen ja inhimillisen luottamussuhteen. Samalla haastan rohkeasti asiakasta kyseenalaistamaan vanhoja toimimattomia tapoja, jotta uutta toimivampaa voi murtua esiin.

Terapeuttina olen asiakkaan rinnalla aktiivinen ja tasavertainen, ja samalla inhimillisen objektiivinen kanssakulkija tällä yhteisellä ja tavoitteellisella terapia- tai valmennusmatkalla; kuunnellen, tukien, rohkaisten, rohkeasti haastaen, ymmärtäen, innostaen, auttaen, ihmetellen, tutkien, jakaen, ja samalla tarjoten monipuolisen ammattitaitoni ja ihmisyyteni mukaan matkaeväiksi terapia- ja valmennusprosesseihin.

Yhteenvetona tutkittu tieto, turvallinen asiakassuhde, luontaista inhimillisyyttä sekä viisasta arjen realismia kunnioittavat arvot toimivat terapiatyöni kompassina.

Suosittelen tutustumista myös maksuttomasti ladattavaan Awitaksen/MP3 Mindfulness – harjoitukseen. Päivittäin tehtynä tämä harjoitus tutkitusti lisää levollista oloa, keskittymiskykyä sekä pidemmällä aikavälillä ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia arjessa. Mindskills -harjoitteeni (15 minuuttia) voit ladata täältä.

Vastaanotolleni voit varata tapaamisen nettiajanvarauksen kautta ns. matalankynnyksen periaatteella, johon et tarvitse lähetettä. Pitkäkestoisempaan psykoterapiaprosessiin sinulla on mahdollisuus hakea KELA-korvausta.

Täältä voit lukea viimeisimmät blogikirjoitukseni aiheesta >> tai siirtyä verkkokauppaan ostoksille.

Varaa aika tästä

Takaisin Yksityishenkilöille -sivulle