Psyykkinen valmennus ja Mindskills mp3-meditaatioharjoitukset

Mindskills- psyykkinen valmennus on tarkoitettu ihmisille, jotka kärsivät tilannekohtaisesta jännittämisestä erilaisissa työsuoritus- tai sosiaalisissa tilanteissa, mikä aiheuttaa ylivirittymistä tilanteessa ja siten alisuoriutumista alle oman osaamisen tason. Ratkaisemattomana ihminen alkaa kärsiä stressireaktion aiheuttamista psykofyysistä vaivoista ja ongelmista, työstressistä tai uupumisen oireista työstä.

Teen psyykkistä valmennusta ratkaisu- ja voimavarakeskeisen psykoterapian sekä syvyys- ja positiivisen psykologian teoriaviitekehyksistä käsin. Edellä mainittuihin kehyksiin yhdistän asiakaslähtöisesti kognitiivisia ja toiminnallisia työmenetelmiä ja mindskills -harjoituksia, joiden avulla asiakas pystyy turvallisesti jatkamaan säännöllistä harjoitteluaan vapaa-ajalla ja työn lomassa.

Yli kahdenkymmenen vuoden vahvalla työkokemuksella olen saanut hyviä tuloksia myös unettomuuden ja paniikkihäiriöiden hoidossa sekä erityisherkkien ihmisten parissa.

Psyykkisen valmennuksen sisällöstä

Psyykkisessä valmennuksessa ohjaan asiakasta tunnistamaan ja hyödyntämään omia myönteisiä voimavarojaan, joiden avulla asiakkaan eheytyminen, omien tavoitteiden ja arvojen mukainen elämä on mahdollista.

Valmennuksessa asiakas saa tutkittuun tietoon pohjautuvia konkreettisia työkaluja sanoittaa, ratkaista ja kehittää inhimillisesti niin henkilökohtaista elämäänsä kuin haasteellisia työ- tai muutostilanteita. Työskentely avaa siten asiakkaalle uusia tapoja nähdä ja kehittää omia ajatus- ja toimintatapoja, luontaista itsensä johtamisen taitoa, parantaa ongelmanratkaisukykyä sekä lisää itsetuntemusta käsiteltävien asioiden suhteen. Valmennuksessa käytän asiakaslähtöisesti kansainvälisesti sertifioituja ja ratkaisukeskeisiä työ-, oppimisen- ja hyvinvointiarviointeja tukemaan asiakkaan edistymistä valmennuksissa.

Suosittelen tutustumista maksuttomasti ladattavaan MP3 Mindfulness -hengitys-kehorentousharjoitukseen.  Päivittäin tehtynä tämä harjoitus tutkitusti lisää levollista oloa, keskittymiskykyä sekä pidemmällä aikavälillä ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia arjessa.

Täältä voi lukea viimeisimmät blogikirjoitukset aiheesta.

Varaa aika tästä

Takaisin Yrityksille & yhteisöille