Yritysten ja yhteisöjen muutosvalmennukset

Muutoksessa ihmisten johtamisella on väliä.  Hyvin valitulla ihmisten johtamisella mahdollistetaan se, että henkilöstö voi joustavasti ”luvan kanssa” sopeutua ja ymmärtää tapahtunutta ja muutosta, miten se tehdään.  Tämä toimintatapa rakentaa aitoa luottamusta johdon ja työntekijöiden välillä. Yhteisten arvojen sekä uusien toiminta- ja työtapojen sisäistäminen luo ydinperustan henkilöstölle toimia yhdessä samaan suuntaan: löytää sopivia ratkaisuja, innovaatioita ja inspiroitunutta tapaa tehdä työtä yhdessä uudella tavalla. Muutokseen valmistautunut organisaatio tai yritys selviytyy mahdollisista kriiseistä nopeammin ja tekee paremmat työtulokset kuin heikosti valmistautunut.

Awitas auttaa asiakasta itseä näkemään ja kyseenalaistamaan muutosta estävät tai hidastavat työtavat ja -asenteet sekä nostamaan esiin luontaista kasvua tukevat kyvykkyydet ja osaamisen ydinvahvuudet. Nämä ydinvahvuudet kehitetään voimavaroiksi ja uusiksi työtaidoiksi, joilla mahdollistetaan yhdessä inhimillinen, luova ja innovatiivinen tekemisen voima. Tuloksena on niin kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva ihminen kuin työhönsä sitoutunut henkilöstö, joiden yhteisenä motiivina on saada aikaan tavoiteltu kasvu ja tulos. 

Työskentelytapani on osallistava, prosessiivinen, dynaaminen ja vuorovaikutteinen, positiivisesti vanhaa ajattelua ja toimintatapoja kyseenalaistava, jotta uusi toimivampi työote ja -taito voi murtua esiin.

Awitaksen asiakaspalautteista saatuja muutosvalmennuksen hyötyjä

 • Johtajan ja esimiehen itsetuntemus johtajuudestaan selkiytyy tai kehittyy, mikä luo luontaisen tavan arvojohtaa työntekijöitään ja toimintaa innostavasti ja voittoisasti
 • Se lisää inhimillistä ihmisarvoa kunnioittavaa ajattelu- ja toimintatapaa
 • Se lisää kokonaisvaltaista työniloa ja työhyvinvointia
 • Se lisää yhdessä tekemisen luovaa intoa ja paloa, uusia innovatiivisia työtaitoja, joilla halutut muutostavoitteet saavutetaan
 • Jokaiselle organisaation tai työtiimin jäsenelle tulee tutuiksi uudet organisaation arvot, visio, strategia ja tavoitteet linjaten ja ymmärrys siitä mitä ja miten työtä tehdään niin että halutut muutostavoitteet saavutetaan
 • Tavoitteena on, että kaikki voittavat (ALLWIN): asiakkaat, yhteistyökumppanit ja yritys.

Alla löytyy esimerkkejä muutosvalmennuksen sisältöteemoista, joista räätälöimme tarpeisiinne innostavan ja motivoivan valmennus- ja koulutuskokonaisuuden tai kehityshankkeen, joka lisää yhteishenkeä ja parantaa vuorovaikutusta sekä työilmapiiriä. Kysy tarjousta täältä tai varaa aikasi täältä.

 • Muutoksen johtamisen perusteet – valmennuksissa käsitellään seuraavia teemoja, miten teen työvoiton johtajuudessani tai esimiestyössäni, osaan motivoida, sitouttaa ja johtaa henkilöstöni voittoisasti maaliin.
 • TRPP® eli luontaisen kasvun (itsetuntemus) ja itsensä johtamisen ratkaisukeskeinen valmennusprosessin avulla kehitetään johtajan ja esimiehen itsetuntemustaan johtajuudessaan ja johtamisen taidoissaan, joilla oppii inhimillisesti innostamaan ja johtamaan työntekijöitä hyviin työsuorituksiin ja voittoisiin työtuloksiin.
 • Vastuullisen ja työhyvinvointia lisäävän muutosjohtamisen perusteet
 • Dialogiset kehityskeskustelut henkilöstön ydinosaamisen johtamisen ja kehittämisen tukena
 • Ratkaisukeskeinen valmennusohjelma (esim. reteaming), jolla työpaikan hyvä tiimihenki, miten se rakennetaan
  • voittoisat työtiimit ja henkilöstö
  • toimiva ja dialoginen vuorovaikutus
  • yhteistyön rakentaminen
  • työpaikan hyvä henki-miten se luodaan
  • ristiriitojen ratkaisukeskeinen käsitteleminen
  • Ratkaisukeskeisellä yhteistyöllä työtiimit toimimaan
  • Dialogilla ja ratkaisukeskeisellä yhteistyöllä voittoisa yhteistyö
  • yhteistyön rakentaminen
  • kriittisten tilanteiden purku
  • työpaikan hyvä henki-miten se luodaan
 • Muutosviestinnän rooli muutoksessa; muutosviestinnän tavat ja menetelmät
 • Modernit ja hyvät työelämätaidot (hyvät esimies- ja työntekijätaidot) kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin tukena
 • Tunne- ja sosiaalista älyä kehittävät Mindskills- taidot kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin tukena
 • Tunne- ja sosiaalista älyä kehittävät Mindskills- taidot innovatiivisena työelämätaitona. Tämä tunnetaitoja ja sosiaalista älyä hyödyntävä taito on täysin integroitavissa luovaksi ja innovatiiviseksi työtaidoksi, jolla voittoisasti ja viisaasti ihminen kehittää niin henkilökohtaista työhyvinvointiaan, vuorovaikutussuhteitaan kuin työelämätaitojaan.

Tilauskoulutus on edullista, josta hyötyy koko organisaatio! Tilauskoulutuksella koulutat koko henkilöstön tai henkilöstöryhmän edullisesti, henkilöhinta/päivä alk. 95,00 euroa+ ALV 24%. / minimi 20henkeä ryhmässä.

Muutosvalmennuksen hintaesimerkki: 8 lähivalmennuspäivää (4 x 2 pv), sisältäen koulutuksen asiakkaan tarpeen mukaisista sisällöistä + koulutusmateriaalit ja välitehtävät, päivän hinta on á 1950 euroa+ ALV 24% (max. ryhmäkoko 20 henkilöä). Mikäli koulutukseen liittyy ohjattu hanketyöskentely, kysy räätälöity tarjousta.

Kysy räätälöity tarjous

Takaisin Yrityksille & yhteisöille